THERATOGS PEGAS

Systém TheraTogs se skládá z ortotického oblečku a sestavy pružných tahů, které se vždy vybírají a přizpůsobují k aktuálnímu stavu klienta. TheraTogs obleček je navržen tak, aby efektivně cílil na řešení individuálních specifických muskuloskeletálních, posturálních, rovnovážných nebo pohybových problémů klientů a je určen pro každodenní používání. Spíše než k protáhnutí zkrácených svalů vede terapeutické používání TheraTogs k ovlivnění vadných pohybových strategií, které danou dysbalanci svalů vyvolávají. Jde o novou modalitu, která usiluje o pozici standardu při léčbě poruch pohybu, stability, v oblasti ortopedie a vývoje, prostřednictvím neuromuskulární reedukace. TheraTogs byl navržen tak, aby vedl ke zlepšení nebo alternaci posturální kontroly pomocí správného nastavení polohy těžiště a opěrné báze. Obleček poskytuje pacientům se senzorimotorickým poškozením vysoce účinnou modalitu pro zlepšení posturálního uspořádání a stability, pohybové dovednosti a přesnosti a stabilitu kloubů. Zkvalitnění posturální kontroly vede k aktivaci somatosenzorického systému a zároveň zlepšení stability trupu vede k lepší funkci končetin. Použitím TheraTogs-ortotického oblečku, může terapeut optimalizovat funkci svalů, především aktivovat svaly oslabené a protáhnout svaly zkrácené. Obleček TheraTogs je navržen tak, aby zajistil základ pro posturální oporu trupu.

 

Velkou výhodou je, že pacient může každý den a to celé hodiny nosit obleček TheraTogs ve správném nastavení aniž by si narušil každodenní program dojezdem na vzdálenou rehabilitaci. Tělo se přizpůsobuje dlouhodobému užívání oblečku a postupně se mění a zkvalitňují pohybové stereotypy. Každodenní nošení oblečku především umožňuje integraci terapeutického efektu do domácího prostředí.

Výhody ortotického oblečku TheraTogs:

 

  • Podporujte optimální vývoj kostí a kloubů
  •  Zajišťuje stabilitu kloubů a zvyšuje informovanost těla
  •  Zlepšuje postoj, rovnováhu, chůzi a pohybové dovednosti
  •  Podporuje posturální stabilitu končetiny, která se často očekává od ortézy
  •  Zvyšuje kvalitu terapie

 Účinky terapie snadno prodlužuje při domácí rehabilitaci.

Terapii s ortotickým oblečkem TheraTogs nabízíme v rámci terapií. Před samotnou terapií je nutná lékařská konzultace, která stanoví rehabilitační plán a určí velikost oblečku.